Tillståndsbedömning av asfalt och betong genom rullande profilerande mätningar av styvhetsmodul och tjocklek

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för Teknisk Geologi, Inst för Biomedicinsk Teknik
Bidrag från Vinnova 860 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - maj 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Senast uppdaterad 13 juli 2020

Diarienummer 2016-03302

Statistik för sidan