Tillståndsbedömning av asfalt och betong genom rullande profilerande mätningar av styvhetsmodul och tjocklek

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för Teknisk Geologi, Inst för Biomedicinsk Teknik
Bidrag från Vinnova 860 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla en kontaktlös källa för generering av seismiska ytvågor i en vägkonstruktion. Den nya källan ska möjliggöra rullande profilerande mätningar av styvhetsmodul och tjocklek på asfalt eller betong genom ytvågsmätningar. Målet är att kunna utföra kontinuerliga mätningar på vägar från ett fordon i normal hastighet.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet innebär ett helt nytt innovativt verktyg för tillståndsbedömning och underhåll av vägar. Tekniken är direkt tillämpbar för att bedöma kvalitén och tillförlitligheten i både nya och befintliga vägkonstruktioner och bidrar därför till en hållbar utveckling inom kvalitet, miljö, säkerhet, och produktivitet i byggbranschen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger vidare på forskargruppens senaste resultat inom kontaktlösa seismiska mätningar och är väl avgränsat till utvecklingen av en ny unik källa för kontaktlös generering av ytvågor. Projektet inleds med numerisk modellering och experiment i laboratorium för att utveckla en effektiv källa inom frekvensområdet 10-30 kHz. Den utvecklade källan kommer sedan att testas på riktiga vägar i fält.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03302

Statistik för sidan