Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Tillståndsbedömning av asfalt och betong genom rullande profilerande mätningar av styvhetsmodul och tjocklek

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för Teknisk Geologi, Inst för Biomedicinsk Teknik
Bidrag från Vinnova 860 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - maj 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Senast uppdaterad 13 juli 2020

Diarienummer 2016-03302

Statistik för sidan