Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillståndsbedömning av asfalt och betong genom rullande profilerande mätningar av styvhetsmodul och tjocklek

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för Teknisk Geologi, Inst för Biomedicinsk Teknik
Bidrag från Vinnova 860 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - maj 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Senast uppdaterad 13 juli 2020

Diarienummer 2016-03302

Statistik för sidan