Tillgängliggörande av kunskap genom ångsiktigt digitalt bevarande

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid december 2006 - juni 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-02799

Statistik för sidan