Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillgängliggörande av kunskap genom ångsiktigt digitalt bevarande

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid december 2006 - juni 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-02799

Statistik för sidan