Accessability to Knowledge through Long-term Digital Preservation

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Funding from Vinnova SEK 3 500 000
Project duration December 2006 - June 2009
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-02799

Page statistics