Tillfällig effekt

Diarienummer 2018-00353
Koordinator RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB - RISE Interactive Institute, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Byggarbetsplatsers energianvändning är dåligt kartlagd. Idag innebär effektförbrukningen en utmaning för elnäten och förväntas även öka då mer utrustning drivs med el. Detta projektet syftar till att skapa lastprofiler för olika energiförbrukande moment på byggarbetsplatsen, att ta fram ett framtidsscenario för hur effektbehoven kan utvecklas i framtiden samt att utveckla ett koncept för batterilagring, effektöverföring mellan faser samt visualisering för att lösa effektproblematiken.

Förväntade effekter och resultat

När projektet är slutfört förväntas vi ha resultat i form av 1) en bättre förståelse för effektproblematiken på byggarbetsplatser både idag och framgent samt material för att sprida denna kunskap bland intressenter och 2) ett detaljerat förslag på en batteri container-lösning innehållande antaganden om dimensionering av komponenter, kostnadsuppskattning, 3D-modell och användarvänlig visualisering.

Planerat upplägg och genomförande

I början kommer data insamlas genom högupplöst elmätning och videoinspelning av aktiviteter på byggarbetsplatsen. Ett framtidsscenario kommer sedan utvecklas som visar på hur effektbehoven förändras inom de närmaste åren som resultat av omställningen till ett hållbart energisystem. Till sist utformas ett koncept innehållande visualisering, batterilagring, automatiserad styrning samt manuell lastbalansering. Utöver detta sker även projektledning och resultatspridning.

Externa länkar

Projektets webbsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.