Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillfällig effekt

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Interactive Institute, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål har varit att bättre förstå effektanvändning på byggarbetsplatser och hur den kommer att förändras framöver. Projektet har också undersökt genomförbarheten och förutsättningarna för en lösning innefattande effektövervakning och effektbalansering på byggarbetsplatser kallad Effekthub. Lösningen som designats i form av en containerlösningen implementerar en rad olika tekniker såsom fasbalansering, batterilagring, visualisering samt lastbalansering med värmelaster.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets slutsatser är att initiala hypoteser gällande dessa dellösningar i stort sett verkar stämma och att lösningen har en stor potential. Styring av värmelaster verkade dock bli svårare att genomföra än vad det initialt var tänkt. Effekterna av lösningen skulle som tidigare antagits innebära att man kan använda det aktuella effekttillgången bättre, med ganska lite batterislitage begränsas effekttoppar från byggkranar och försdröjs uppskalningar av nätuppkopplingen.

Upplägg och genomförande

Data har samlats in genom högupplösta elmätare. Ingen videoinspelning har gjorts av byggarbetsplatsen, dock bedömdes eldatan från undermätare tillsammans med övergripande information om byggprojektets faser vara tillräckligt underlag. Konceptet för containerlösning har börjats definierats och aspekter som batteridimensionering, kostnadsuppskattning och lastbalansering har diskuterats och definierats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00353

Statistik för sidan