Tieto AI Incubation Programme

Diarienummer 2018-00711
Koordinator TIETO SWEDEN AB - Tieto Sweden AB, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 3 046 400 kronor
Projektets löptid mars 2018 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Tieto avser att skapa ett innovationskluster, Tieto AI Incubation Programme, med syfte att påskynda utvecklingen och förbättra chanserna för framgång i svenska nystartade företag med inriktning på artificiell intelligens och maskininlärning.

Förväntade effekter och resultat

Målet med programmet är att hjälpa företagen att förfina sina affärsmodeller med hjälp av vår expertkompetens. Vid programmets slut kommer respektive företag presentera en prototyp och, beroende på produktens komplexitet och företagets egna resurser, den enklaste gångbara produkten (MVP) validerad av kunder.

Planerat upplägg och genomförande

Initiativet kommer att drivas i form av ett 12 veckors intensivt inkubationsprogram, som börjar med ett team och en idé som slutar med en affärsplan och prototyp eller minimal viable product (MVP), validerade av kunder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.