Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tieto AI Incubation Programme

Diarienummer
Koordinator TIETO SWEDEN AB - Tieto Sweden AB, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 3 046 400 kronor
Projektets löptid mars 2018 - februari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Tieto avser att inrätta ett innovationskluster med syfte att påskynda utvecklingen och förbättra chanserna för framgång hos svenska småbolag med inriktning på artificiell intelligens. Initiativet inleds med att startup bolagen arbetar utgår från en idé som sedan slutar med en kundvaliderad affärsplan och prototyp eller minsta gångbara produkt. Tieto kommer att, inom ramen för programmet, ge tillgång till kompetens inom maskininlärning och datavetenskap, teknik, design, affärsutveckling, marknadsföring och försäljning mm.

Långsiktiga effekter som förväntas

Programmet resulterade i ett fruktbart samarbete mellan Tieto och startupbolagen. Alla deltagare lyckades uppfylla samtliga kriterier som ställdes i början av programmet. Alla företag slutförde en “business model canvas” som validerades av kunder. Alla företag utvecklade och validerade en mock-up eller prototyp. Alla deltagare lyckades utveckla en funktionell, mista gångbar produkt som validerades av kunderna. Dessutom har programmet resulterat i ett stort steg framåt för alla deltagare samt ett närmare samarbete mellan startup bolag och Tieto.

Upplägg och genomförande

Programmet bestod av sju fördefinierade moduler som alla deltagare har genomgått. Processen började med identifiering, träning, prospektering och ideation och fortsatte med problemvalidering, lösning och marknadvalidering, produktvalidering. Programmet avslutades sedan med en utvärdering. Även om tidsramen förlängdes, har deltagarnas slutresultat varit till belåtenhet. Samtliga deltagare har också uttryckt positiv feedback som en del av utvärderingsprocessen, och en förhoppning om att fortsätta utveckla samarbetet med Tieto.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00711

Statistik för sidan