The Virtual Paint Shop Powder and Externally Charged Wet Paint

Diarienummer 2012-02148
Koordinator STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT - Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik
Bidrag från Vinnova 3 900 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - maj 2015
Status Genomfört
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång 2012-01045-en

Syfte och mål

Syftet med projektet var att vidareutveckla de unika metoderna och verktygen för simulering av sprutmålning, som utvecklats inom ramen för tidigare FFI och MERA projekt, till simulering av pulver och externt laddad våtfärg. Detta stöder en bredare användning av verktygen inom fordonsindustrin och även inom andra branscher. Projektresultaten hjälper företag att utveckla och optimera sina ytbehandlingsprocesser att bli mer miljövänliga, att bli mer energieffektiva, att bli mer kostnadseffektiva, att ge en bättre produktkvalitet.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultaten visar att det är möjligt att noggrant simulera sprutmålning av t.ex. en lastbilshytt på endast några timmar på en standarddator. Detta är en extrem förbättring jämfört med tidigare tillvägagångssätt som kräver veckolånga simuleringar. Unika algoritmer för kopplade simuleringar av luftflöde, elektromagnetiska fält och laddade färgpartiklar har möjliggjort detta. Metoderna och verktygen har genomgått en omfattande validering på relevanta industrifall med mycket god överensstämmelse mellan mätningar och simuleringsresultat.

Upplägg och genomförande

Projektet var fördelat på sju arbetspaket. De första tre fokuserade på modelleringen, simuleringen och optimeringen, och de övriga fyra rörde mätningarna och valideringarna, mjukvarudemonstratorn och exploateringen, den långsiktiga strategin och projektledning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.