Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The Toronto Discovery District-an integral Life Science and Technology environment

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - maj 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

- att uppnå förbättrad kompetens i att bygga, stödja och utnyttja integrerade Life Science Technology-plattformar - att lära och implementera nya strategier vid analys av veckade och oordnade proteiner, med NMR och andra biofysikaliska tekniker - att lära av kvinnligt ledarskap inom forskning och medicinsk bioteknik på högsta internationella nivå

Långsiktiga effekter som förväntas

Två forskningsprojekt bildar den vetenskapliga basen för detta program: A) Mödrar med den autoimmuna sjukdomen Sjögrens syndrom riskerar dödligt hjärtblock hos sina ofödda barn. Våra senaste resultat föreslår att försämrad E3-ligasaktivitet hos Ro52 bidrar till sjukdomen. Molekylär karakterisering av interaktionerna med Ro52 proteinet kommer att möjliggöra design av inhibitorer och/eller facilitatorer av den störda interaktionen. B) Vi har nyligen identifierat en molekylär yta som binder och blockerar den onkogeniska aktiviteten hos c-Myc. Vi undersöker nu dess interaktioner med både tumörproteiner och tumörinhibitorer. Arbetet har högsta vikt eftersom aggresiva c-Myc-överuttryckande tumörer idag är så gott som omöjliga att hejda.

Upplägg och genomförande

Detta projekt innehåller samarbete och meritering inom tre internationellt topp-rankade forskningsgrupper i ´Toronto Discovery District´ vid University of Torontos huvudcampus. Metodologiskt inkluderar projektet biofysikaliska tekniker och NMR, men även biomedicinska och cellulära tekniker.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01956

Statistik för sidan