Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The SwedenBIO report 2017

Diarienummer
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

SwedenBIO har kartlagt och lanserat en rapport över precisionsmedicinlandskapet i Sverige, Precision Medicine The Swedish Industry guide 2018, för att nationellt och internationellt visa upp bredden och styrkan av detta område samt att attrahera partners och investerare till svenska företag. Rapporten kan även användas som faktaunderlag för diskussioner och åtgärder som stöttar branschens fortsatt positiva utveckling, inte bara vad gäller en stark industri med kvalificerade arbetstillfällen utan även med positiva effekter på vård och hälsa.

Långsiktiga effekter som förväntas

Rapporten finns nu både i tryckt version och som pdf-version tillgänglig för nedladdning. Sedan lanseringen på Sjukvårdens forskningsdag som skedde parallellt med lansering på BIO Europe Spring har rapporten uppmärksammats i nationell och internationell branschpress. Rapporten kommer vidare distribueras och presenteras på ett flertal internationella möten under året, ex. BIO Korea, BIO US, och Nordic Life Science Days. Att flera intressenter nu använder rapporten och den syns i olika sammanhang ger en ökad kännedom om detta svenska styrkeområde.

Upplägg och genomförande

SwedenBIO gjort en kartläggning av svenska företag som på olika sätt bidrar till utveckling av precisionsmedicin. Företagen bjöds in att svara på en webbenkät om sina projekt och verksamhet. En rapport sammanställs och lanserades enligt plan. Rapporten är unik i sitt slag då ingen analys av den svenska precisionsmedicinindustrilanskapet tidigare gjorts. Genom en gedigen kommunikationsplan får nu rapporten både nationell och internationell spridning som leder till en ökad kännedom om detta svenska styrkeområde och rapporten uppfyller därmed sitt syfte.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 november 2017

Diarienummer 2017-05292

Statistik för sidan