The Stockholm Fintech Accelerator

Diarienummer 2018-00783
Koordinator NFTVentures
Bidrag från Vinnova 360 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet uppfyllde syftet med studien som handlade om att undersöka intresset för en Accelerator för Fintech bolag som befinner sig i fas för internationella uppskalning. Eftersom den första del utföll positivt gick projektet vidare och utarbetade en design för hur acceleratorn skulle kunna fungera. Dessutom identifierade en rad initiativ som skulle kunna stärka det entreprenöriella ekosystemet i Stockholm, vilket i sin tur stärker det svenska ekosystemet för startups.

Resultat och förväntade effekter

Effekten av Acceleratorn skulle vara att attrahera globala startups. Studien indikerar att det framförallt är europeiska startups som är intresserade av att använda Stockholm som en utgångspunkt för expansion till nästa land/länder.

Upplägg och genomförande

Projektet utgick från de Fintech studier som gjorts under de senaste året och kompletterades med intervjuer inom Fintech och startup området. intervjuades Representanter för myndigheter och stora finansiella institutioner intervjuades också. Därtill har ett antal acceleratorer och program, etablerade runt om i Europa, studerats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.