Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

The Stockholm Fintech Accelerator

Reference number
Coordinator NFTVentures
Funding from Vinnova SEK 360 000
Project duration April 2018 - August 2018
Status Completed

Purpose and goal

Projektet uppfyllde syftet med studien som handlade om att undersöka intresset för en Accelerator för Fintech bolag som befinner sig i fas för internationella uppskalning. Eftersom den första del utföll positivt gick projektet vidare och utarbetade en design för hur acceleratorn skulle kunna fungera. Dessutom identifierade en rad initiativ som skulle kunna stärka det entreprenöriella ekosystemet i Stockholm, vilket i sin tur stärker det svenska ekosystemet för startups.

Expected effects and result

Effekten av Acceleratorn skulle vara att attrahera globala startups. Studien indikerar att det framförallt är europeiska startups som är intresserade av att använda Stockholm som en utgångspunkt för expansion till nästa land/länder.

Planned approach and implementation

Projektet utgick från de Fintech studier som gjorts under de senaste året och kompletterades med intervjuer inom Fintech och startup området. intervjuades Representanter för myndigheter och stora finansiella institutioner intervjuades också. Därtill har ett antal acceleratorer och program, etablerade runt om i Europa, studerats.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 9 March 2018

Reference number 2018-00783

Page statistics