Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The Shift Innovation för resursmedvetet och värdeskapande samhällsbyggande

Diarienummer
Koordinator IQ Samhällsbyggnad AB
Bidrag från Vinnova 1 447 000 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Syfte och mål

The Shift har lyckats skapa en gemensam kraftsamling kring ett systemskifte i samhällsbyggandet, där vi går från ett linjärt resursuttag med förädling till ett resurseffektivt och värdeskapande system med stora inslag av cirkularitet och återbruk. För att skapa attraktiva och tillgängliga livsmiljöer har vi gått samman med initiativet Access Sweden. Tillsammans har vi format en bred aktörssamverkan av befintliga och nya aktörer, utformat en djärv och utmanande mission samt lagt grunden för ett långsiktigt genomförande av ett program inom Impact Innovation.

Resultat och förväntade effekter

The Shift adresserar utmaningarna välfungerande och attraktiva samhällen, samt produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser genom att förnya synen på aktörssystemet i samhällsbyggandet. Skiftet i system och processer kommer att leda till lägre klimatpåverkan, ökad grön finansiering, ökad internationell konkurrenskraft och arbetstillfällen samt attraktiva livsmiljöer och ökad kvalitet i vår bebyggda miljö.

Upplägg och genomförande

Arbetet har byggt på öppenhet och delaktighet mellan alla aktörer som vill bidra . Projektet har bedrivits i sex arbetspaket för att samla nuvarande initiativ, skapa internationell strategi, mobilisera aktörer, utforma djärva mål, och forma strukturer för ett kommande innovationsprogram. Vi har lyckats engagera tvärsektoriell kompetens och drivkrafter inom transformativ digitalisering, värdedriven finansiering och förändringsledning. Vi har anordnat flera träffar, workshops och seminarier och lyckats engagera över 100 aktörer som också vill vara med framåt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 december 2023

Diarienummer 2022-03712

Statistik för sidan