Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The longest-life & energy-saving emergency LED lighting system for underground infrastructures

Diarienummer
Koordinator A UNI-LIGHT LED AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - mars 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att ta vår prototyp av Smarttunnel nödbelysning till nästa nivå där den är klar för pilot tester, samt göra en analys av marknaden och utifrån den lägga en komersialiseringsplan. Vi känner att vi med råge nått vårt mål där vi idag har en mycket mer stabil produkt som kan gå in i nästa fas med pilot tester tillsammans med Skanska. Dessutom har vi koll på marknaden, konkurrenterna och också insett att vi skall sälja en helhetslösning per meter istället för enskilda nödbelysningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är en roadmapp avseende tekniska kompletteringar och förändringar utifrån marknaden och övriga intressenter inkl föreskrivande myndigheter mm. Kommersiellt har vi identifierat vår marknad geografiskt, storlek, identifierat presumtiva kunder, besökt presumtiva kunder , säljuplägg, bemaning, omarbetat hela konceptet från att sälja en belysning till ett komplett nödbelysnings koncept. Vi har också valt bort marknader pga föreskrivande kravspecifikationer. Vi ser fram emot att kunna göra pilot installationer i nästa steg.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av tre delar, dels en Teknisk plan, dels en kommersiell plan och en ekonomisk. Den tekniska delen har Göran Och Björn varit ansvariga för och använt lite olika Experter. Vi har utgått från en enkel prototyp som testats utifrån våran beskrivna funktionalitet, därefter modifierats under gång. Kommersiellt har vi även där anlitat externa konsulter men naturligtvis gjort mycket själva, Vi har besökt tilltänkta kunder i Europa för att få deras önskemål och problem beskrivningar, studerat statistik, och inhämtat konkurrent info mm, som blivit grund till vår plan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 oktober 2018

Diarienummer 2018-03986

Statistik för sidan