Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testmetod för NAFT

Diarienummer
Koordinator TEN MEDICAL DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 198 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att sätta upp en testmetod på Hallands sjukhus Halmstad som kan mäta strålningen enligt standard. Genom en iterativ process har en metod utvecklats som möjliggör att strålskyddande material kan testas. Utvecklingen av testmetoden har bidragit till att snabba på produktutvecklingen av ett nytt innovativt strålskyddsmaterial mot CE-märkning.

Långsiktiga effekter som förväntas

10MD har haft upprepade tester på Halmstad sjukhus vilket har varit av stor relevans för produktutvecklingen. Närheten till testmiljön har bidragit till att nya producerade material har kunnat testas vid flertalet tillfällen på kort tid. Det strålskyddande materialet har förbättrats kontinuerligt och nu finns ett material som uppfyller standard.

Upplägg och genomförande

Initialt diskuterades standarden för att möjliggöra en bra försöksuppställning. 10MD har besökt sjukhuset i Halmstad vid upprepade tillfällen, för test och diskussion. En kontinuerlig dialog med sjukhusfysiker har även först för att diskutera resultaten vidare. Kunskapen om projektet och resultatet presenterades under en workshop.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04898

Statistik för sidan