Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Testbädd UAV för övervakning av miljö och miljöteknik

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS EAST SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 10 192 231 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

UAV testbädden i Västervik etablerades eftersom området har unika förutsättningar för att bedriva testverksamhet med obemannade flygande farkoster. Luftrummet är relativt tomt och saknar civila eller militära restriktionsområden. Geografin innehåller alla vanliga terrängtyper och verksamheter såsom jord-, skogs- och vattenbruk. Blåljusverksamhet på land och till sjöss är ytterligare verksamhet där UAVer visat sig ha stora fördelar. Vi utvecklar nu ännu fler tjänster i området med Telia, Ericsson, Swepos/LM, Vattenfall, Södra, WASP Wara PS, TfV m.fl för ett framtida UTM!

Resultat och förväntade effekter

Testbädden har förutom att stödja ett 50-tal olika UAV projekt kunnat hjälpa till att identifiera flaskhalsar som gör att UAV utvecklingen nu släpar efter i Sverige. Myndigheternas sätt att hantera föråldrade bestämmelser är en faktor som förhindrat utveckling i branschen. Detta försöker vi i testbädden möta genom att utveckla ny mobil teknologi - Unmanned Traffic Management (UTM) för att manövrera, kontrollera och kommunicera säkert med självkörande UAVer och andra självkörande fordon - för viktiga och ibland livräddande uppgifter. Alla våra tillämpningar stöder Agenda 2030.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet betecknas av skillnaden mellan myndigheternas uttalade policyn och den praktik som därefter genereras. Det handlar även om hur högre forskning och utbildning är organiserad och bristen på samordning och kraftsamling mellan olika forskningsråd och forskningsinstitut i Sverige. Vi noterar även att många företag arbetar kortsiktigt utan de visioner som gjorde att Sverige blev ett föregångsland med mobiltelefoni och andra teknologier. Här krävs det en trippel-helix mellan myndigheter - universitet - företag som vi inte riktigt ser i dag i UAV branschen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 oktober 2021

Diarienummer 2016-04248

Statistik för sidan