Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbädd för ett renare hav

Diarienummer
Koordinator Sotenäs kommun - Sotenäs Symbioscentrum
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målet med förstudien var att utreda hur Sotenäs kommun bäst kan nyttjas som testbädd för förebyggande och återvinning av marint avfall samt att lägga grunden för beslut om efterföljande genomförandeprojekt. Detta har uppfyllts genom de analyser som utförts och kopplats ihop med de identifierade styrkeområden som återfinns i kommunen vilket sedan har resulterat i en genomförandeplan för en tilltänkt testbädd.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av denna förstudie visar att den testbäddsmöjlighet som bäst matchar med de behov som identifierats under marknadsundersökningen är kopplad till den marina återvinningscentralen som idag finns etablerad i Sotenäs kommun. Det har tagits fram en beskrivning på en genomförandeplan för en sådan testbädd. Genomförandeplanen är uppdelad i 5 arbetspaket som innefattar projektledning, affärs- och verksamhetsutveckling av testbädd, fysiska tester, innovationsmiljö samt kommunikation.

Upplägg och genomförande

Förstudien genomfördes med ett brett perspektiv kring innovationsområdet rent hav genom tre huvudaktiviteter samt en fjärde aktivitet för projektledning. De två analyserna, behovs- och marknadsanalys och omvärldsanalys utfördes genom både intervjuer och skrivbordsanalys. Härigenom identifierades styrkeområden hos Sotenäs kommun samt vilka behov som finns hos potentiella testare samt om detta är en unik testbäddsmöjlighet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03676

Statistik för sidan