Test och utvärdering av mekanisk tunneldrivning med TBS

Diarienummer 2017-02232
Koordinator BERGTEAMET AB
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2018
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme for mining and metal recovery – STRIM
Ansökningsomgång SIP STRIM-spring 2017

Syfte och mål

Mekanisk brytning förbättra gruvssektorns konkurrenskraft genom att mekanisk brytning förväntas möjliggör högre produktivitet, en miljövänligare produktionsprocess och en säkrare arbetsmiljö. Projektet ska bygga ihop och testa ett TBS-system (Tunnel Boring System) med det övergripande målet att introducera TBS-tekniken till den nordiska marknaden genom att skapa en referenstunnel och påvisa fördelarna med tekniken i full skala på Äspö HRL. Projektet kommer att utvärdera både för- och nackdelarna med tekniken med borr och sprängning som referensmetod.

Förväntade effekter och resultat

Ett införande av TBS-tekniken i Norden förväntas ha följande effekter: -Ökad effektivitet med konstant tunnelproduktion om upp till 12m/dygn. - Stödja arbetet mot automatiserad tunnelproduktion - Förbättrad tunnelkvalité -Bättre arbetsmiljö med minimerat arbete i tunnelfront. - Minskad miljöbelastning genom minimering av sprängämnen - Mekanisk brytning skapar en stabilare bergsmiljö med mindre risk för ras - Bättre ekonomi och produktionseffektivitet genom minimering av överberg. - Skapar en mer könsneutral arbetsplats

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av följande 7 huvudaktiviteter: 1.Transport och Montage: TBS:en trasporteras från Finland till Oskarshamn där den monteras och testas ovan jord. 2.Fyllskaleförsök vid Äspö HRL med målet att producera en 300m lång test tunnel 3.Progressrapport vid Bergforskdagarna 4.Analys och utvärdering: resultatet från testet utvärderas (Produktivitet, Arbetsmiljö, tunnelkvalité) 5.TBS:en monteras ned och förbereds för transport. Äspö HRL återställs. 6.TBS:en transporteras bort från området. 7. Projektet utvärderas och slutsatser dokumenteras I rapport.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.