Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TermoElektrisk Generator för återvinning av spillvärmeenergi, förstudie.

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Predevelopment Dept REP, Systems Development
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - februari 2011
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2009-01428_SV.pdf (pdf, 34 kB)

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01428

Statistik för sidan