TermoElektrisk Generator för återvinning av spillvärmeenergi, förstudie.

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Predevelopment Dept REP, Systems Development
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - februari 2011
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2009-01428_SV.pdf (pdf, 34 kB)

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01428

Statistik för sidan