Termisk regulator

Diarienummer 2016-04934
Koordinator APR TECHNOLOGIES AB - APR TECHNOLOGIES AB, Enköping
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017