Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Temperaturkompenserade optiska fibersensorer i kompositer

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 289 494 kronor
Projektets löptid november 2015 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att integrera temperaturkompenserade fiberoptiska töjningssensorer i kolfiberfixturer för främst flygplanstillverkning. Målen var: Metod för temperaturkompensation av fiberoptiska töjningsgivare i kompositmaterial. Experimentellt verifierad funktionalitet. En omvärldsanalys. Tre fungerande sensordesigner för miljökompensation utvecklades men vars mätosäkerheten var otillräcklig för den tänkta applikationen. En omvärldsanalys gjordes som bekräftar avsaknaden av kommersiella alternativ samt tillämpningsnära forskningsresultat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fiberoptiska miljökompenserade töjningssensorer för ytmontage på kolfiberfixturer har utvecklats. Osäkerheten i töjningsmätningar uppskattas till ±16 µstrain vilket inte är tillräckligt för de krav som ställs i den aktuella tillämpningen. Förhoppningarna om en snar applikation inom flygindustrin uteblir därför sannolikt och de förväntade effekterna är istället att den nyvunna kunskapen ska skapa en bättre grund för framtida utveckling.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis genomfördes en omvärldsanalys som gav vägledning till utvecklingsarbetet. Inriktningen har varit praktisk och olika sensorkoncept har utvärderats. På grund av svårigheter med repeterbarhet mellan olika sensorer lades projektets resurser på att försöka lösa dessa med ny sensordesign och laboratorietester. Den på förhand planerade integrationen av sensorer i en tillämpningstrogen balk uteblev därför.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-04556

Statistik för sidan