Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Teknisk projektledning för färdigställande och första-kund-integration av Asthmatuner

Diarienummer
Koordinator Medituner AB
Bidrag från Vinnova 176 700 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

MediTuner AB har utvecklat AsthmaTuner, ett patentsökt verktyg som möjliggör för digital egenvård av astma. AsthmaTuner förbättrar även kommunikationen mellan patient och sjukvård, då behandlingsråd kan skickas direkt till mobiltelefonen. Den pågående svenska studien väntas visa på betydande hälsoekonomisk sparpotential för vården med verktyget. Projektet huvudsakliga mål som uppfyllts var att med hjälp av en teknisk projektledare säkerställa färdigställandet av AsthmaTuner som en fungerande ”stand-alone” applikation för slutanvändare.

Resultat och förväntade effekter

Mål som har uppfyllts med hjälp av den tekniska projektledaren expertis innefattar en rad tekniska områden för både mobiltelefon applikationen som patienten använder och det webbaserade vårdgivargränssnittet för vårdpersonalen. Detta inkluderar färdigställande av bland annat en rad patientsäkerhetsaspekter så som säker inloggning, struktur av databaslagring och behörighetslösning.

Upplägg och genomförande

Projektleda har agerat som kontaktperson mot utvecklingspartner och leverantörer. Genomförandet har skett genom att projektledaren: Arbetat nära regulatoriska och tekniska experter, utvecklingspartners, leverantörer och kunder för att omsätta kundkrav och regulatoriska beaktanden till lämpliga tekniska lösningar Designat leveransstrukturer och gränssnitt mot leverantörer och kunder Strukturerat och planerat utvecklingsprojekt och förberedelseaktiviteter

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 augusti 2017

Diarienummer 2017-03440

Statistik för sidan