Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Teknisk kompetensförstärkning för produktfärdigställande

Diarienummer
Koordinator LARA Diagnostics - Göteborg
Bidrag från Vinnova 199 500 kronor
Projektets löptid januari 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Projektets mål var att ha en produkt som är anpassad efter krav från användare, produktion och regulatoriska föreskrifter. Inom projekttiden blev produkten färdigställd till förväntat utvecklingsstadium.

Resultat och förväntade effekter

Samtliga resultat nåddes inom förväntad projekttid.

Upplägg och genomförande

Projektet initierades genom identifiering av kliniska krav. Intervjuer har genererat en fördjupad CRS som blivit underlag för produktförbättringar inom såväl mjuk och hårdvara. Dessa har sedan validerats, och ställt mot krav inom produktion och regulatoriska krav.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05205

Statistik för sidan