Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tekniköverföring - från teknisk FoU till kundnytta

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 1 007 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - juni 2014
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2012-02011eng.pdf(pdf, 477 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål är att bidra till förbättrade möjligheter av strategiskt utvärderande och beslutfattande för implementering av innovationer i komplexa produkter. Forskningsprojektet har ökat förståelsen av vilka hinder som föreligger för implementering av nya teknologier i framtida produkter men även vad som möjliggör detta.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom en ökad förståelse av de förutsättningar och hinder som gäller för utveckling och implementering av nya teknologier förväntas möjligheterna för fordonsindustrin att introducera produkter med nya teknologier förbättras. Detta är viktigt framförallt med tanke på de ökande miljökrav som gäller för denna bransch.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett doktorandprojekt med disputation och en avhandling som slutresultat. Under arbetet har kvalitativa studier genomförts i fordonsindustrin inkluderande lättviktsprojektet SåNätt. Detta har skett genom intervjuer, workshops och seminarier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-02011

Statistik för sidan