Tech Farm: Framtidens yteffektiva boende

Diarienummer 2016-03766
Koordinator REINVENT AB
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2016 (autumn)

Syfte och mål

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka om vi kan bygga flerbostadshus där boendeytan är 60% mindre samtidigt som välmåendet ökar. Målet är en ny internationell standard för hur vi bygger bostäder. Lösningen innebär delade gemensamma ytor och små sovmoduler i kombination med program för livsbalans och välmående. 10-20 personer kommer under 6 månader att bo i en testbädd och forskare kommer att följa dessa för att se hur boendet påverkar deras upplevda livskvalitet.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat är att vi har en lösning för framtidens yteffektiva, trivsamma urbana flerbostadshus, som gör litet avtryck och stort intryck. Lösningen möter användarnas och kravställarnas behov och andra inspireras att bygga på liknade sätt. Svenskt regelverk är anpassat för att göra det enkelt att bygga på detta sätt.

Planerat upplägg och genomförande

- Utformning av sovmoduler och gemensamma ytor (Okidoki, Greenhouse, Codesign) - Utreda regelhinder (Stockholm stad, Boverket) - Bygga testbädd för 10-20 boende (Pelarhuset, Malmegårds) - Rekrytering av boende i testbädden (SUP46, Stiftelsen Ekskäret) - Program för välmående (SelfLeaders) - Onlineplattform (TMPL) - Följeforskning i 6 månader (KI, Stockholms Universitet) - Erfarenhetsutbyte för kommuner på IVA (IVA) - Konceptutveckling Täbyfastighet (Okidoki, Greenhouse, Täby kommun) - Konceptutveckling Järfällafastighet (Atrium Ljungberg och Järfälla kommun)

Externa länkar

Projektets webbsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.