Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tech Farm: Framtidens yteffektiva boende

Diarienummer
Koordinator REINVENT AB
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Det kan vara möjligt att bo på 60 % mindre yta och samtidigt öka välmåendet. Vi testade tesen i en prototyp med tio “lägenheter” mellan 4 och 12 kvm/person och gemensamma ytor med 50 testanvändare. Självmedkänslan ökade hos de boende. “Communityn kommer definitivt ge dig ett skyddsnät, vilket möjliggör för dig att ta risker i livet. Om du misslyckas har du alltid någonstans att ta vägen”, säger en boende som följdes av forskare under ett år. Genom observation har vi sett att de boende kan lägga ned sina masker och acceptera vilka de är. De upplever gemenskap, utan att ge avkall på sig själva.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat en innovativ metod för hur fastighetsbolag kan bygga flerbostadshus enligt principerna för delningsekonomi. Eftersom våra användare bor på mindre yta kan de betala mer per kvadratmeter vilket väcker stort intresse för lösningen hos fastighetsbolagen. Tre bolag planerar redan för att implementera lösningen i konkreta byggprojekt och är villiga att investera mer pengar för att lösningen ska hinna verifieras innan byggstart. Vi har haft studiebesök av kommuner och fastighetsbolag från hela världen och vi har synts i internationella och svenska medier.

Upplägg och genomförande

Vi byggde upp tio innovativa sovmoduler och designade 400 kvm gemensamma ytor på bara några månader. Det har funnits brister i vårt upplägg och ibland har det gått lite för snabbt, men vi har genomfört allt enligt plan: följeforskning, haft konstruktiv dialog med Boverket om regelhinder, utvecklat en hållbar affärsmodell med mera. Vi har jobbat utifrån en användarcentrerad utvecklingsprocess vilket ibland har varit utmanande för partners som normalt sett har en mer traditionell arbetsmetod.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03766

Statistik för sidan