TB-workshop Dehli February 2008- Markus Maeurer

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid februari 2008 - mars 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00219

Statistik för sidan