Travel grant TB-workshop Dehli February 2008- (Markus Maeurer)

Reference number
Coordinator Karolinska Institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Funding from Vinnova SEK 20 000
Project duration February 2008 - March 2008
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-00219

Page statistics