Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tangar IP-strategi

Diarienummer
Koordinator Tangar Technologies AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att ta in expertkompetens för att identifiera och analysera företagets befintliga och möjliga IP. Omvärldsanalys. Övergripande plan för Tangars IP-strategi på kort och längre sikt. Tangar fick hjälp av en patentbyrå att genomföra detta projekt och har nu en bra bas för sin IP-strategi på kort och längre sikt. Målen har därmed uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Tangar fick hjälp av AWA Patent att genomföra detta projekt och har nu en bra bas för sin IP-strategi på kort och längre sikt. Genom att få in expertkompetens inom detta område har Tangar möjlighet att på ett strukturerat sätt arbeta utefter en IP-strategi som stärker bolagets konkurrenskraft.

Upplägg och genomförande

Tangar anlitade AWA-patent som expertkompetens för uppdraget, som består av tre huvudleveranser samt dokumentation av dessa: - Identifiera och analysera företagets befintliga och möjliga IP - Omvärldsanalys - Övergripande plan för Tangars IP-strategi på kort och längre sikt

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 april 2019

Diarienummer 2019-02189

Statistik för sidan