Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

T.AI.TRÄ Trollhättans AI-baserade Trädinventering

Diarienummer
Koordinator Trollhättans kommun - Trollhättans stad Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2023 - oktober 2024
Status Pågående
Utlysning Lärande och mötesplatser
Ansökningsomgång Starta er AI-resa: För organisatoriskt lärande och praktisk användning av artificiell intelligens i kommuner och civilsamhälle 2023

Syfte och mål

Inom ramen för projektet T.AI.TRÄ ska projektet använda AI och maskininlärning för att automatisera kommunens trädinventering. Detta genom att använda och analysera informationen i befintliga datakällor såsom ortofoton och LAS-skanningar. Projektresultatet kommer bl.a. att underlätta förvaltningen av stadens trädbestånd och möjliggöra bättre beslut kring stadens utomhusmiljöer och grönområden. Dessutom avser projektet att generellt stärka Trollhättans stads medarbetares kompetens inom AI.

Förväntade effekter och resultat

Behovsägaren Trollhättans stad förväntar sig en lyckad trädinventering inom Trollhättans kommun samt ökad kunskap om och förståelse för hur AI kan effektivisera stadens arbete inom ytterligare verksamheter. Som minst, förväntar sig projektet att staden blir bättre beställare av AI-relaterade tjänster, med god förståelse för vad som är rimliga förväntningar på sådana tjänster. I bästa fall kan projektet leda till att staden utökar sin egen AI-expertis, eller att flera medarbetare lär sig hantera digitala verktyg för AI-analyser, såsom maskininlärning.

Planerat upplägg och genomförande

AP1: Projektledning Planering, budget, rapportering till Vinnova, uppföljning. Mappning mot ansökan, deltagande i AI Sweden´s seminarier. AP2: Krav- och Behovsanalys Workshopplanering, kravdefinition, riskbedömning, rapportering. Workshop 1. AP3: Design och implementation av AI-lösningen Algoritmval, dataanalys, implementation, träning, test och utvärdering. AP4: Integration av AI-lösningen Systemintegration, prestandatest, dokumentation, överlämning. AP5: Resultatspridning Slutseminarium/Workshop 2: viktiga insikter från projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2023

Diarienummer 2023-02829

Statistik för sidan