Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Systems-of-Systems for Smart Urban Mobility - prestudy

Diarienummer
Koordinator RISE SICS AB - RISE SICS AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning FFI - Styrelse initierade projekt
Slutrapport 2017-03012engelska.pdf(pdf, 554 kB) (In English)

Syfte och mål

Detta projekt är en förstudie som syftade till att ta fram beslutsunderlag för en kommande strategisk satsning inom system-av-system för mobilitet i smarta städer. De konkreta mål som har uppfyllts var att ta fram programbeskrivning för satsningen, inklusive effektmål, budget, mm. Dessutom har satsningens kärnaktiviteter planerats, och en första utlysning förberetts.

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste resultatet är att FFI:s styrelse, baserat på projektets underlag, har beslutat om att starta den föreslagna satsningen, med en budget om 100 MSEK från myndigheter och industri, att genomföras under 2018-21.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförde fyra datainsamlingsaktiviteter, nämligen initiativ kring smarta städer; system-av-system-forskning och kunskap; relaterade forskningsinitiativ; och intressenter i samhället. Baserat på dessa datakällor gjordes en syntes som indikerar områden som bör omfattas av ett strategiskt initiativ i området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 juni 2017

Diarienummer 2017-03012

Statistik för sidan