Systems-of-Systems for Smart Urban Mobility - prestudy

Diarienummer 2017-03012
Koordinator RISE SICS AB - RISE SICS AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt är en förstudie som syftade till att ta fram beslutsunderlag för en kommande strategisk satsning inom system-av-system för mobilitet i smarta städer. De konkreta mål som har uppfyllts var att ta fram programbeskrivning för satsningen, inklusive effektmål, budget, mm. Dessutom har satsningens kärnaktiviteter planerats, och en första utlysning förberetts.

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste resultatet är att FFI:s styrelse, baserat på projektets underlag, har beslutat om att starta den föreslagna satsningen, med en budget om 100 MSEK från myndigheter och industri, att genomföras under 2018-21.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförde fyra datainsamlingsaktiviteter, nämligen initiativ kring smarta städer; system-av-system-forskning och kunskap; relaterade forskningsinitiativ; och intressenter i samhället. Baserat på dessa datakällor gjordes en syntes som indikerar områden som bör omfattas av ett strategiskt initiativ i området.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.