Systems-of-Systems for Smart Urban Mobility - prestudy

Reference number 2017-03012
Coordinator RISE SICS AB - RISE SICS AB, Kista
Funding from Vinnova SEK 1 400 000
Project duration July 2017 - December 2017
Status Completed

Purpose and goal

Detta projekt är en förstudie som syftade till att ta fram beslutsunderlag för en kommande strategisk satsning inom system-av-system för mobilitet i smarta städer. De konkreta mål som har uppfyllts var att ta fram programbeskrivning för satsningen, inklusive effektmål, budget, mm. Dessutom har satsningens kärnaktiviteter planerats, och en första utlysning förberetts.

Expected results and effects

Det viktigaste resultatet är att FFI:s styrelse, baserat på projektets underlag, har beslutat om att starta den föreslagna satsningen, med en budget om 100 MSEK från myndigheter och industri, att genomföras under 2018-21.

Planned approach and implementation

Projektet genomförde fyra datainsamlingsaktiviteter, nämligen initiativ kring smarta städer; system-av-system-forskning och kunskap; relaterade forskningsinitiativ; och intressenter i samhället. Baserat på dessa datakällor gjordes en syntes som indikerar områden som bör omfattas av ett strategiskt initiativ i området.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.