Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Systemledning och lärande kring innovativa klusterprocesser i Norra Mellansverige 2

Diarienummer
Koordinator REGION VÄRMLAND-KOMMUNALFÖRBUND - Region Värmland
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03321

Statistik för sidan