Systemledning och lärande kring innovativa klusterprocesser i Norra Mellansverige 2

Diarienummer 2008-03321
Koordinator REGION VÄRMLAND-KOMMUNALFÖRBUND - Region Värmland
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2010
Status Avslutat