Systematic ledarship and innovation management through evaluation

Reference number
Coordinator REGION VÄRMLAND-KOMMUNALFÖRBUND - Region Värmland
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration January 2009 - December 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-03321

Page statistics