Systembiologisk metodologi för försåelse av åderförkalkning

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - mars 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03189

Statistik för sidan