Systembiologisk metodologi för försåelse av åderförkalkning

Diarienummer 2009-03189
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - mars 2012
Status Avslutat