Systems biology approaches to understanding atherosclerosis

Reference number
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration April 2010 - March 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-03189

Page statistics