Systemarkitektur för lärande machiner (SALM)

Diarienummer 2017-01958
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI - 2017-03-14

Syfte och mål

Projektets syfte och övergripande mål är att göra det lättare att utveckla och testa reglertekniska lösningar baserade på maskininlärning som används för manuella eller telefjärrstyrda, halvautomatiska och helautomatiska arbetsmaskiner. Detta innebär att (1) utveckla inbyggda system för sensorer och aktivering, (2) undersöka kommunikationsteknik för telefjärrstyrning och autonom körning, och (3) utveckla lösningar för fjärrstyrning och planering på arbetsområden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas möjliggöra att reglertekniska lösningar baserade på maskininlärning kan utvecklas snabbare och med lägre risk för oväntade beteenden. Projektet ska också bidra till att utveckla den kunskap som behövs och stödja elektrisk, mjukvaru- och kommunikationsfunktionalitet i arbetsmaskiner för att nå det långsiktiga målet att ha helt autonoma arbetsmaskiner på industriområden och på vägar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är organiserat i fyra arbetspaket (WP) där den första WPn omfattar projektledning och spridning samt samordning inom Volvo CE för att säkerställa att nödvändiga resurser tilldelas projektet. Projektet kommer att genomföras i två steg där första steget omfattar initial design, utveckling och testning för att undersöka antaganden om systemarkitektur för automatisering av arbetsmaskiner. Användningsfallet för detta arbete kommer att vara kortcykellastning med fokus på att automatisera lastningssteget genom övervakad och efterliknande maskinlärning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.