Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

System för positionering och navigering av objekt på kort håll

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 333 333 kronor
Projektets löptid november 2010 - september 2011
Status Avslutat

Upplägg och genomförande

Projektet drivs från både svensk och indisk sida och grundtanke är att utvecklingen av demonstrators ska ske så att demonstrationer kan göras både på KTH och IISc. Vi satsar på ett gediget utbyte av forskare mellan lärosätena.Vi förväntar oss en ökad insikt om teknikens begränsningar i krävande miljöer, som tex de miljöer som räddningsarbetare eller brandmän befinner sig i. Huvudsakligt resultat av detta projekt är en demonstrator.I detta samarbetsprojekt med Indian Institute of Science (IISc), Bangalore, kommer lösningar föreslås för problemet att positionera rörliga föremål och personer på avstånd upp till tiotals meter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01449

Statistik för sidan