System for position estimation and navigation of objects in a short range

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Funding from Vinnova SEK 333 333
Project duration November 2010 - September 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-01449

Page statistics