System av system för fjärstyrning av automatiserade vägfordon

Diarienummer 2018-02018
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning System-av-system för mobilitet i städer - FFI
Ansökningsomgång FFI: Samverkande system för mobilitet

Syfte och mål

Denna förstudie kommer utreda möjligheter för att skapa en nationell satsning på system av system och tillämpningar av fjärrstyrning av vägfordon

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till kompetensutveckling som leder till nya produkter och tjänster på området fjärrstyrning av vägfordon.

Planerat upplägg och genomförande

Projekt kommer genomföra omvärldsanalys och literatursökning för att beskriva kunskapsläget inom fjärrkontrol av fordon på en transportslagsövergripande nivå. Vidare kommer en konceptstudie för en demonstrationsplattform genomföras. Projektet skall också ta fram en färdplan för kompetensuppbyggnad och utveckling inom området.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.