Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

System av system för fjärstyrning av automatiserade vägfordon

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2018
Status Avslutat
Slutrapport 2018-02018.pdf (pdf, 349 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har utrett förutsättningarna för en satsning på kompetens- och kunskapsutveckling inom området system-av-system för fjärrstyrning av vägfordon. Arbetet omfattade en litteraturgenomgång, teknisk genomförbarhetsstudie och program- och färdplansarbete. Projektet har genomförts av de tre avtalsparterna Carmenta, Einride och VTI.

Långsiktiga effekter som förväntas

Litteraturgenomgången visade att det finns väldigt få vetenskapliga publikationer på fjärrstyrning av vägfordon. Slutsatsen är att vi inom Sverige är tidigt ute på detta område och att det finns goda möjligheter att, genom en sammanhållen satsning, ta en framskjuten position på området, både akademiskt och industriellt. Genom att kombinera och anpassa pågående utveckling med existerande testplattformar finns möjlighet att skapa en mycket kraftfull testbädd som omfattar simulatorer, miniatyr(RC)-fordon och riktiga fordon på provbana.

Upplägg och genomförande

Inom denna förstudie genomfördes en litteraturstudie, en konceptstudie och 2 workshopar med externa partner. Utifrån dessa har projektet utvecklat en färdplan för önskad nationell utveckling inom området fjärrstyrning av fordon, samt en prognos för global utveckling på området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2018

Diarienummer 2018-02018

Statistik för sidan