Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

synkrotronstålning för materialkarakterisering

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att utveckla metoderna för karakterisering av materials struktur med hjälp av synkrotronstrålning så att de faciliteter som nu finns på ESRF (Grenoble) och på MAX-lab (Lund) och de nya faciliteter som kommer genom MAX IV och PETRA III (Hamburg) kommer att kunna utnyttjas optimalt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom flera områden såsom karbidkorntillväxt i hårdmetall, spinodalt sönderfall i rostfria stål och bainitbildning i höghållfasta stål har vi specificerat olika frågor att studera. Målet är att erhålla experimentella resultat, som endast kan erhållas med synkrotronstrålning, för att kunna utveckla teoretiska modeller vidare och ge en ökad förståelse. Vi har redan viss grundläggande kompetens inom området inom såväl VINNEX centret HERO-M och på KTH i övrigt men det är av högsta vikt att bygga upp denna kunskap ytterligare.

Upplägg och genomförande

En doktorand ska placeras på ESRF. Denna person kommer att tillbringa ca 30% av sin tid på KTH och resterande på ESRF och således ha handledning både på ESRF och KTH. Detta kommer att leda till ett nära samarbete mellan forskargrupper på ESRF och KTH. Arbetet kommer att ske i nära anslutning till VINNEX centret HERO-M och de frågeställningar som kommer att studeras ingår i olika projekt inom HERO-M.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04865

Statistik för sidan