Synchrotron radiation for materials characterization

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för materialvetenskap
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration December 2009 - December 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04865

Page statistics