Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Swelife Clinical Trial Methodology - Adaptive Learning

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 323 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Att utveckla ett kurskoncept samt producera innehållet till en kurs med fokus på klinisk prövningsmetodik som efter projektperioden kan implementeras i ett ordinarie kursutbud. Kursen ska ge deltagaren en ökad generell förståelse för forskning, forskningsetik, olika typer av forskning, statistik och studiedesign. Kursen erbjuds som uppdragsutbildning, är webbaserad och ges på både engelska och svenska. Målgruppen är primärt läkare och sjuksköterskor.

Resultat och förväntade effekter

Färdigställd kurs med komplett kursmaterial och en genomförd pilotomgång. Effekterna av detta ska leda till en ökad förmåga samt vilja att delta och leda kliniska studier för dem som gått kursen.

Upplägg och genomförande

Genom att använda erfarenhet och kunskap kring hur man genomför distansbaserad utbildning i kombination med specifik kunskap kring klinisk studiemetodik utvecklat kurs som baseras på 16 webbaserade föreläsningar. All undervisning, föreläsningar, prov etc sker via den webbaserade plattformen som har ett användarvänligt gränssnitt. Det gör att kursen är lättillgänglig för yrkesverksamma personer som också är målgruppen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03552

Statistik för sidan