Swelife Clinical Trial Methodology - Adaptive Learning

Diarienummer 2016-03552
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 477 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juli 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet avser en expansion av kursen i Evidensbaserad medicin/Klinisk prövningsmetodik (EBM/CTM) till ett interaktivt, adaptivt inlärningsformat utöver den klassiska webbaserade teknologin. Den adaptiva inlärningsplattformen anpassar kontinuerligt kursmaterialet till varje kursdeltagares individuella inlärningsbehov. Resultatet är kortare inlärningstid, ett större engagemang och bättre resultat.

Förväntade effekter och resultat

Kursen ska förse unga ST-läkare med uppdaterad kunskap inom klinisk prövningsmetodologi enligt nya rön inom design och statistik som numera krävs för prövning av nya individanpassade terapier. Detta ger också en ökad medvetenhet och intresse hos denna grupp att arbeta med klinisk prövningsmetodologi vilket i förlängningen skapar bättre möjligheter för fler och bättre kliniska prövningar i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Den webbaserade kursen enligt Lära nära principen är under uppbyggnad. Expansionen till interaktivt inlärningsformat sker efter hand som webbföreläsningarna färdigställs. Det interaktiva inlärningsformatet baserar sig på teknologi från Area9. Den färdiga kursen kommer att distribueras online nationellt och är utformat så att kursdeltagare själva kan välja när de arbetar med materialet. Detta är viktigt för att möjliggöra för upptagna kliniker att genomföra kursen. Kursen har dessutom väckt internationellt intresse och kommer att kunna bli internationellt distribuerad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.