Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sweden on the Go

Diarienummer
Koordinator CHAMBER TRADE SWEDEN
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudieprojektet har levererat förslag på hur Sweden on the Go skall vidareutvecklas som tjänst för att hjälpa företag hitta rätt internationell kompetens och göra fler internationella affärer.

Resultat och förväntade effekter

I förstudierapporten redovisas en behovsanalys av Sweden on the Go tjänsten och ett förslag på hur Sweden on the Go ska utvecklas för att möta kundernas efterfrågan. Vi redovisar vidare hur en hållbar affärsmodell ska byggas kring tjänsten och intresset från olika parters att samarbeta med SweGo.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört intervjuer intervjuer med företagen på konsult- och köparsida, företagsorganisationer och andra aktörer inom främjandet, och kunnat konstatera att SweGo är ett efterfrågat komplement till det statliga handels- och investeringsfrämjandet. Vi har använt Canvasmodellen för att utveckla relevanta delar av affärsmodellen samt en enkel utbuds- och efterfrågemodell mellan köpare och säljare av de internationella konsulttjänsterna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05357

Statistik för sidan