Sweden on the Go

Reference number
Coordinator CHAMBER TRADE SWEDEN
Funding from Vinnova SEK 650 000
Project duration December 2016 - July 2017
Status Completed

Purpose and goal

Förstudieprojektet har levererat förslag på hur Sweden on the Go skall vidareutvecklas som tjänst för att hjälpa företag hitta rätt internationell kompetens och göra fler internationella affärer.

Expected results and effects

I förstudierapporten redovisas en behovsanalys av Sweden on the Go tjänsten och ett förslag på hur Sweden on the Go ska utvecklas för att möta kundernas efterfrågan. Vi redovisar vidare hur en hållbar affärsmodell ska byggas kring tjänsten och intresset från olika parters att samarbeta med SweGo.

Planned approach and implementation

Vi har genomfört intervjuer intervjuer med företagen på konsult- och köparsida, företagsorganisationer och andra aktörer inom främjandet, och kunnat konstatera att SweGo är ett efterfrågat komplement till det statliga handels- och investeringsfrämjandet. Vi har använt Canvasmodellen för att utveckla relevanta delar av affärsmodellen samt en enkel utbuds- och efterfrågemodell mellan köpare och säljare av de internationella konsulttjänsterna.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.