Sweden-Finland joint ICT/Digitalisation project planning workshop

Diarienummer 2017-01596
Koordinator TARJA´S CONSULTING AB
Bidrag från Vinnova 2 998 kronor
Projektets löptid februari 2017 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Att reda ut om det skulle finnas intresserade partners för det förslagna och presenterade projektförslaget.

Resultat och förväntade effekter

Hittils har inte tillräckligt många intressenter hittas. Men intressanta träff med några eventuella intresserade är planerade.

Upplägg och genomförande

utredningen är intressant att fortsätta. Det återstår att se om det finns tillräckligt intresse att ansöka en EU-projekt för projektidén.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.