Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Sweden-Finland joint ICT/Digitalisation project planning workshop

Diarienummer
Koordinator TARJA´S CONSULTING AB
Bidrag från Vinnova 2 998 kronor
Projektets löptid februari 2017 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Att reda ut om det skulle finnas intresserade partners för det förslagna och presenterade projektförslaget.

Resultat och förväntade effekter

Hittils har inte tillräckligt många intressenter hittas. Men intressanta träff med några eventuella intresserade är planerade.

Upplägg och genomförande

utredningen är intressant att fortsätta. Det återstår att se om det finns tillräckligt intresse att ansöka en EU-projekt för projektidén.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01596

Statistik för sidan