Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sweden 4 Platooning

Diarienummer
Koordinator Scania CV AB - Avd REP
Bidrag från Vinnova 13 399 662 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2016-04232eng.pdf(pdf, 4208 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att öka forsknings- och innovationsförmågan i Sverige genom forskning om samordnad platooning och hur funktionell säkerhet bör tillämpas på kooperativa system och att bidra till utvecklingen av standarder för platooning som kan användas för att påverka standarderna i Europa och därmed säkra vår konkurrenskraft. Projektet hade också målet att utveckla ett protokoll för fordon-till-fordons kommunikation (V2V), implementera och verifiera det till den grad att ett pilotprov kunde utföras på allmänna vägar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har i en pilotstudie visat genomförbarheten för longitudinellt reglerade fordon från Scania och Volvo i körning i gemensam platoon. Piloten utfördes av Nordanå Transport AB under 12000 km godstransport på allmän väg E4 mellan Malmö och Jönköping. Projektet har demonstrerat platooning med både automatisk longitudinell och lateral reglering på fordon från Volvo och Scania på en testbana. V2V-protokollet som utvecklats inom projektet har överlämnats till det EU-finansierade platooningprojektet ENSEMBLE. En affärsmodellanalys för platooning utförs och publicerats.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts av Scania CV AB, Volvo Technology Corporation, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), RISE / SICS, DB Schenker AB och Trafikverket. Projektet delvis finansieras av två olika program inom FFI: TrafikSäkerhet och Automatiserade Fordon, TSAF Effektiva och Uppkopplade TransportSystem, EUTS Den totala budgeten var 39 MSEK. Arbetspaket: AP1 Projektstyrning AP2 Användarfall och funktionssäkerhetsanalys AP3 On-board funktionalitet AP4 Off-board funktionalitet AP5 Pilot AP6 Demonstration AP7 Affärsmodeller för platooning AP8 Informationsspridning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 juni 2021

Diarienummer 2016-04232

Statistik för sidan