Sweden 4 Platooning

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd REP
Bidrag från Vinnova 13 399 662 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI

Syfte och mål

Öka forsknings- och innovationskapaciteten i Sverige genom forskning om samordnad platooning och hur funktionssäkerhet bör tillämpas på kooperativa system, samtidigt som samarbetet mellan näringsliv, universitet och institut främjas. Områden som bäst speglar EUTS program inom Automatisering och Uppkopplade tjänster: - Pilottest hos Schenker i verkliga driftsförhållanden. - En affärsmodell och standarder för platooning. - Samordningen av fordon för att bilda platoner. - Utveckling av avancerade styralgoritmer för styrning fordon och säker kommunikation.

Förväntade effekter och resultat

Skapa en standardiserad platooningapplikation för olika lastbilsmärken Öka kunskap om behov och ekonomiska värden för olika platooningrelaterade tjänster, t.ex. mekanismer för bildandet av en platoon Bygga kunskap om hur man väljer affärsmodell för en platooningapplikation Genomföra en pilotstudie med CACC (endast longitudinell styrning) hos ett åkeri (Schenker) Genomföra en demonstration av platooning med lateral och longitudinell styrning av fordon från olika tillverkare Framtagning av koncept för Funktionell Säkerhet En doktorsavhandling En licentiatavhandling

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan sex parter: Scania CV AB, Volvo Technology Corporation, SICS Swedish ICT, Kungliga Tekniska Högskolan, Schenker AB och Trafikverket. Projektet startar i januari 2017 och planeras vara klart i december 2019. Det består av 8 olika arbetspaket: AP1: Projektledning AP2: Användarfall och säker kooperativ funktionalitet AP3: Fordonsfunktionalitet AP4: Off-board funktionalitet AP5: Pilottest och utvärdering AP6: Demonstration av platooning med autonom kontroll AP7: Affärsmodeller för platooning AP8: Information- och resultatspridning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04232

Statistik för sidan