Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svetstillsats med C-nanorör tråd som aktivt konstruktionselement

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att skapa ett svetsgods med kontrollerbara egenskaper med målet att kunna använda svetsgodset som ett konstruktionselement istället för endast som ett sätt att sammanfoga två plåtar. Vi har utvecklad en framgångsrik teknik för lagring av CNT-trådar i metall. Däremot återstår att prova CNT strukturen och kompositens mekaniska egenskaper under last där provning ännu bara lett till positiva indikatorer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vissa delmoment av hypotesen har bekräftats, det finns fortfarande ingen grund för uteslutning. Ytterligare bekräftelse behövs, särskilt Raman, för pröva hypotesen i sin helhet. Dock visar många indikatorer på att tekniken är lovande. Spänningsberäkning hjälpte att bedöma potential och begränsning i materialkombinationer och makroapplikationer. Särskilt finns stor utvecklingspotential i CNT-trådens egenskaper och även i gränssnittskopplingen.

Upplägg och genomförande

Arbetspaketen AP1-AP6 har till största delen utförts som planerat. Specialetsning, Raman spektroskopi och publikationer är under utförande. Till viss del har pga särskilda utmaningar mekanisk provning ersatts av FE-spänningsanalys (också tack vare extrafinansiering genom ett Jacob Wallenberg pris) som i sin tur har lett till en meny av konstruktionsvarianter för materialförstärkning. även ett mycket lovande samarbete med CNT-tråd tillverkaren UTD har initierats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02010

Statistik för sidan