Sverige som testbädd för framtidens läkemedelsutveckling i nanoskala

Diarienummer 2018-03338
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för Onkologi och Patologi (OnkPat)
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2018 (höst)

Syfte och mål

Det tar idag upp till 15 år och i snitt 2 miljarder € att utveckla ett nytt läkemedel. Detta innefattar kostnader för det stora antalet läkemedelskandidater som inte når kliniken, vilket innebär att färre behandlingar når patienter med medicinskt behov. En underliggande orsak är vår oförmåga att förutsäga läkemedlens effekter i dagens sjukdomsmodeller. Dessa avspeglar inte den komplexa sjukdomsbiologin eller variationen mellan patienter. Vårt mål är att bättre kunna förutsäga effekterna genom nya funktionella tester i primära patientmodeller som bättre avspeglar variation.

Förväntade effekter och resultat

I vårt projekt utvecklar vi tekniker som möjliggör en bredare tillämpning av patientnära cellmodeller inom läkemedelsutvecklingen. Modellerna utvecklas direkt från patientvävnad och utgör en viktig informationskälla även idag, men kostnader och tillgänglighet förhindrar tillämpning av patientnära modeller genom hela urvalsprocessen. En förbättrad effektivitet i läkemedelsinnovationen är därför centralt för hållbarheten i framtidens sjukvård men även för svensk och global Life Science industri.

Planerat upplägg och genomförande

Fokus i vårt förslag ligger på: 1) att identifiera hur patientnära celler kan användas på en skala som speglar skillnader i respons mellan individer 2) miniatyrisering av testrutiner till nanoskala för en kostnadseffektiv implementering i innovationsprocessen och 3) att inkludera verktyg som mäter skillnader i läkemedlets bindning till målproteiner mellan patienter. Under fas 2 kommer vi att utföra genomförbarhetsstudier hos industri, SMEs samt akademin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.