Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sverige som testbädd för framtidens läkemedelsutveckling i nanoskala

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för Onkologi och Patologi (OnkPat)
Bidrag från Vinnova 9 876 511 kronor
Projektets löptid december 2018 - juni 2022
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Även om stora framsteg har gjorts när det gäller att behandla och förebygga sjukdomar, inte minst exemplifierat av vacciner under Covid-19-pandemin, står industrin fortfarande inför konsekvent låga framgångsfrekvenser i produktutveckling, särskilt under övergången från preklinisk till klinisk forskning. Denna globala utmaning ger möjligheter till ytterligare innovativ utveckling, där Sverige kan vara en nyckelleverantör. Vår vision är att utveckla och implementera en patientnära läkemedelstestplattform som förbättrar framgångsfrekvensen inom preklinisk forskning

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi demonstrerar en konceptuellt ny teknik för generering av miniatyriserade sfäroider (minisfäroider) från frusna primära humana hepatocyter. Med endast c:a 60 till 100 celler i varje 3D-struktur representerar detta en c:a 10-faldig miniatyrisering av de bästa tillgängliga 3D-levermodellerna. Vi har validerat bibehållandet av kännetecken för den primära hepatocytfenotypen i dessa mycket miniatyriserade modeller, etablerat nya metoder för att mäta läkemedelssvar i 3D och genomfört storskaliga genomförbarhetstest av processen i en industriell miljö.

Upplägg och genomförande

Vi avslutade fas 2 av samarbetet genom att samla svenska akademiker vid SciLifeLab (KI & KTH), innovatörer (Pelago Bioscience, KTH, Lucero Bio) och industrianvändare (AstraZeneca) i ett team. Detta avspeglar Sveriges position som en stark aktör inom life science med potential att tillhandahålla globala lösningar. Våra insatser för att förbättra produktiviteten inom läkemedelsindustrin koncentrerade sig på att öka tillgängligheten av prisvärda, sjukdomsrelevanta cellmodeller, eftersom de utgör en kritisk överbryggning mellan preklinisk och klinisk forskning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 oktober 2022

Diarienummer 2018-03338

Statistik för sidan