Svensk Taltidning - ett webbtjänst för taltidningar

Diarienummer
Koordinator Voxway AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00618

Statistik för sidan