Svensk Taltidning - ett webbtjänst för taltidningar

Reference number
Coordinator Voxway AB
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration March 2010 - May 2010
Status Completed