Svensk Taltidning - ett webbtjänst för taltidningar

Reference number
Coordinator Voxway AB
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration March 2010 - May 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-00618

Page statistics