Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svensk innovationsplattform för textilsortering (SIPTex)

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Uppförandet av en textilsorterings- och innovationsanläggning för ökad resurseffektivitet, nya affärsmöjligheter och grön tillväxt i Sverige har initierats. Teknisk utrustning, ingående textilvolymer, driftsarbete och avfallshantering har säkrats för anläggningen, och potentiella kunder har identifierats och kontaktats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har framgångsrikt testat sorteringsteknik för förbrukade textilier med rena fraktioner och hög återvinningsgrad på sorterade fraktioner. Materialet har sorterats efter fiberinnehåll och färg. Vidare har state of the art för sorteringsindustrin kartlagts och leverantörer och marknader för återvinning av textilier har identifierats. En fruktbar dialog med många aktörer har lett till ett bredare konsortium för fas 2, som inkluderar aktörer från hela textila värdekedjan.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört två separata sorteringstest med förbrukade textilier. En kartläggning av befintlig sorteringsindustri, de senaste tekniklösningarna, marknader och leverantörer utförts genom litteraturstudier och intervjuer med nyckelaktörer. En större workshop och flera möten med intressenter har hållits, och projektet har presenterats vid RE:textiles´ seminarium den 15 september 2015.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00242

Statistik för sidan