Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Svartsö 2.0

Diarienummer
Koordinator HARVEST MOON AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Harvest Moon utvecklar lösningar inom hållbar sanitet. Målet för projektet har varit att bättre marknadsföra Harvest Moon för att nå samarbetspartners, finansiärer och kunder. Samtliga aktiviteter har kunnat genomföras i enlighet med uppsatta mål.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har nya prototyper utvecklats samt testats och utvärderats av användare i workshopformat. Marknadsföringsmaterial har tagits fram med särskilt fokus på investerare. Som ett resultat av genomförda aktiviteter har vi sett ett ökat intresse bland investerare, samarbetspartners och potentiella kunder.

Upplägg och genomförande

Projektet har genom ytterligare finansiering kunna utveckla mer avancerade prototyper och kunnat engagera fler personer både inom utveckling och tillverkning av prototyper. Projektet har således lett till ett utökat samarbete med befintliga och nya aktörer vilket är värdefullt för kommande projekt. Vinnovas bidrag har varit avgörande för att projektet har kunnat genomföras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00419

Statistik för sidan